Home

Samen Sterk… dan is wat wij zijn!

P.S.V Ten Eysden is een middelgrote rijvereniging in Zuid- Limburg. Samen met onze leden zetten wij ons in voor de paardensport in Limburg. Onze vereniging betreft zowel paarden- als pony combinaties in de dressuur-, spring- en eventingsport. Wij staan open voor alle soorten combinaties, jong of oud, professional of amateur, iedereen is bij ons welkom.

Ieder jaar organiseren wij op het terrein van manege Ten Eysden het dressuurconcours voor zowel paarden- als ponycombinaties. Behalve wedstrijden zetten wij ons ook actief in voor het ‘kennisaspect’ binnen de club. Zo proberen wij ieder jaar een of meerdere interessante clinics voor onze leden te organiseren.